Edward Marszałek Drukuj

Urodził się 7 lipca 1961 r. w Krośnie. W 1981 r. ukończył Technikum Leśne w Lesku i został zatrudniony jako podleśniczy w Nadleśnictwie Stuposiany, gdzie pracował do 1987 r. Następnie przez trzynaście lat  był leśniczym w leśnictwie Odrzykoń k. Krosna. W tym czasie ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1996 r.), a w r. 1999 podjął studia na Podyplomowym Studium Ochrony Parków Narodowych SGGW w Warszawie. W l.2000-2003 pracował jako leśniczy ds. promocji walorów przyrodniczych w Nadleśnictwie Dukla, a obecnie jest rzecznikiem prasowym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. W lutym 2007 r. obronił

pracę doktorską na temat: „Wartościowanie działań gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Dukla” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Grzywacza w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie i uzyskał tytuł doktora nauk leśnych.
. Od 1986 r. jest ratownikiem a od 2000 r. - redaktorem naczelnym kwartalnika „Echo Połonin", pisma ratowników Grupy Bieszczadzkiej GOPR, od 1999 r. aktywnie działa w Stowarzyszeniu Kulturalnym Dębina (obecnie jest  jego prezesem,  redaguje też miesięcznik „Dębina”). Jest członkiem Rady Programowej dwutygodnika „Las Polski”, członkiem Speleoklubu Beskidzkiego i wiceprzewodniczącym Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Z zainteresowań przyrodniczych i krajoznawczych oraz pracy zawodowej powstało ponad 300 artykułów opublikowanych na łamach ogólnopolskiej prasy przyrodniczo-leśnej: „Parki Narodowe”, „Głos Lasu”, „Las Polski”, „Echa leśne”, „Trybuna Leśnika”, „Przegląd Leśniczy” i „Poznajmy Las”.

E. Marszałek opublikował także kilkaset artykułów o podobnej tematyce dotyczących Podkarpacia w pismach regionalnych i lokalnych.  Ma w swoim dorobku również publikacje książkowe. Uprawia turystykę, jest przewodnikiem górskim i ratownikiem ochotnikiem w Bieszczadzkiej Grupie GOPR. Zajmuje się fotografią przyrodniczą i rzeźbą w drewnie. Jest członkiem FOTOKLUBU przy RCKP. Od kilku lat organizuje cykliczny konkurs o tematyce przyrodniczej pn. „Leśne fotografie”. Może się poszczycić licznymi nagrodami i wyróżnieniami za twórczość w tych dziedzinach oraz 8 wystawami indywidualnymi.
Nagrody i wyróżnienia:
- Człowiek Roku Podkarpacia 1997 (od wojewody krośnieńskiego),
- 6 nagród i wyróżnień w konkursach fotograficznych (w latach 1999-2003),
- 4 nagrody i wyróżnienia w konkursach plastyki za rzeźby i malarstwo na szkle (w latach 1993-1999),
- Srebrna i Złota Odznaka Honorowa GOPR,
- Główna Nagroda w Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza podczas festiwalu „Bieszczadzkie Anioły 2003” za wiersz pt. „Węglarz”,
- Nagroda „Podkarpacki Dziennikarz Roku 2004”.
- Nagroda Lasów Państwowych im. Adama Loreta za działalność publicystyczną  - 2005
- Złoty Krzyż Zasługi – 2006
- Złota Odznaka Honorowa GOPR – 2006
- Leśnik roku 2006 – tytuł nadany przez kapitułę „Przeglądu Leśniczego” w Poznaniu

Publikacje:Leśne opowieść z Beskidu. Krosno, 2002; W Beskidzie (album fotograficzny). Rzeszów, 2002; Z karpackich lasów. Krosno, 2003; Ballady o drzewach. Rzeszów, 2004; Skarby podkarpackich lasów. Krosno, 2005, Wołanie z połonin [red.]. Krosno, 2006; Łowy na Bieszczadzie. Krosno, 2007; Leśne ślady wiary, Krosno 2008; Lasy Polski (tekst do albumu), Warszawa 2008.


Galeria prac:

 

Ankieta WOLNE ŚRODKI 2020

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama