Cerkiew i dąb Poganin w Węglówce Drukuj

Węglówka to malownicza wieś położona pomiędzy trzema wysokimi wzniesieniami Pogórza Dynowskiego (Suchą Górą, Królewską Górą i Kiczarami). Oddalona około 14 km na północ od Krosna, granicząca od południowego-zachodu z Krasną, posiada bardzo długą i bogatą historię. Pierwsze wzmianki o istnieniu wsi pochodzą z XV wieku. Jej nazwa wywodzi się od zajęcia, wykonywanego przez zamieszkującą ją ludność, która trudniła

się wypalaniem węgla drzewnego. Przez wieki Węglówka zamieszkiwana była przez ludność Ruską - tzw. "Zamieszańców". Pozostawili oni po sobie liczne ślady w postaci pięknej (XIX wiecznej), murowanej cerkwi, zachowanych kapliczek, czy też starych, drewnianych domów. Na szczególną uwagę zasługuje cerkiew, w której wnętrzu znajduje się przepiękny i oryginalny ikonostras, który pozostał nienaruszony po opuszczeniu wsi przez Zamieszańców. (Tego szczęścia nie miała cerkiew w Krasnej, której wyposażenie zostało wywiezione przez wysiedleńców).

 

Przy cerkwi rośnie zaś 700 letni dąb "Poganin" - piękny pomnik przyrody, zaliczany do najstarszych w Polsce. Szczególną atrakcję stanowią gęsto rozsiane  i wrosłe w krajobraz wsi szyby naftowe. Pierwsze poszukiwania "czarnego złota" miały miejsce już w roku 1888, prowadzone przez polskie i zagraniczne firmy. Pierwszym poszukiwaczem ropy naftowej na tych terenach był anglik, admirał Nelson Keith (inormacja o odkrywcy poniżej). Wydobycie ropy naftowej prowadzone jest do dziś dnia, chociaż wydajność odwiertów znacznie spadła, podczas dziesięcioleci eksploatacji.

 

Galeria zdjęć: