Drukuj
piątek, 25 maja 2018 10:35

Klauzula informacyjna
Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania


Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Społecznej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000250016, z siedzibą przy ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2764 603, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , NIP 819-15-98-112
2. Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania,  tel.: 17 2764 603, fax.: 17 2764 603, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
3. Celem przetwarzania danych w Stowarzyszeniu Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania jest wykonywanie podstawowych zadań Stowarzyszenia, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów w tym związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizacją celów określonych w statucie Stowarzyszenia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 ww. Rozporządzenia.
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Ankieta

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama