Projekt współpracy SIR Drukuj

„SIEĆ INFRASTUKTURY REKREACYJNEJ” (SIR) to projekt współpracy realizowany przez 4 partnerów (LGD), finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerzy projektu:

  • Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
  • Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”,
  • Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

SIR zakłada realizację trzech zadań: Przygotowanie projektu współpracy, Budowę obiektów małej architektury pełniących funkcje rekreacyjne oraz Promocję zdrowego trybu życia.

Na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD powstanie 6 nowych siłowni plenerowych (po jednej w każdej gminie) i będą one zlokalizowane w następujących miejscowościach:
• Krościenko Wyżne (gm. Krościenko Wyżne)

• Iskrzynia (gm. Korczyna

• Kobyle (gm. Frysztak),

• Wiśniowa (gm. Wiśniowa)

• Łączki Jagiellońskie (gm. Wojaszówka)

• Strzyżów (gm. Strzyżów)

Nasze siłownie będą składać się z 2 zestawów ćwiczeniowych zamontowanych na pylonach dwustanowiskowych. Ponadto na terenie obiektu umieszczona zostanie tablica informacyjna z regulaminem oraz ławka z oparciem i kosz na śmieci.

Powstały obiekt będzie ogólnodostępny i niekomercyjny, zwiększy ofertę rekreacyjną obszaru LGD i zachęci do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów.