Warsztat refleksyjny 2019 Drukuj

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), w dniu 14 lutego 2019 roku Czarnorzecko – Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

przeprowadziła 5 godzinny warsztat refleksyjny. Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z dotychczasowej realizacji LSR. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano m.in. nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru itp.
W spotkaniu wzięli udział: członkowie LGD w tym: członkowie Zarządu, Rady LGD, pracownicy Biura LGD, Wnioskodawcy .
Wszystkim uczestnikom przybyłym na warsztat dziękujemy!

 

Projekty współpracy

Reklama
Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama