Zmiana w załącznikach do Umowy ramowej Drukuj
środa, 21 grudnia 2022 07:55

Informujemy, że dnia 12.12.2022 r. podpisano aneks do załącznika nr 1 (LSR wraz z załącznikami) i nr 2 (Harmonogram naboru wniosków) Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 23 maja 2016 r. Zmiany związane są z chęcią wykorzystania wolnych środków powstałych podczas realizacji poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dzięki temu w I poł. 2023 roku odbędą się dwa nabroy wniosków (zgodnie z poniższym Harmonogramem).

Do pobrania:

  1. LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 12.12.2022 r.)
  2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (obowiązujący od 12.12.2022 r.)