Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców gminy Korczyna! Drukuj

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

UWAGA! DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ DO 24.02.2021!!


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Szczegóły na poniższym plakacie oraz na stronie https://wsparciemofkrosno.stawil.pl