Obszar LGD Drukuj

Lokalna Strategia Rozwoju realizowana jest przez Czarnorzecko- Strzyżowską Lokalną Grupę Działania na terenie sześciu gmin, zajmujących łączny obszar 506,20 km2

Poszczególne gminy różnią się pod względem zajmowanej powierzchni. Największą gminą jest gmina Strzyżów (140,23 km2), następnie gmina Frysztak, Wiśniowa, Wojaszówka, Korczyna oraz Krościenko Wyżne.

Pod względem administracyjnym 5 gmin analizowanego obszaru są gminami wiejskimi, natomiast szósta  gmina Strzyżów jest gminą miejsko-wiejską. Gminy będące członkami LGD wchodzą w skład powiatu strzyżowskiego (Strzyżów, Frysztak Wiśniowa)  i krośnieńskiego (Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne).  ...............................

Cały obszar objęty projektem jest spójny terytorialnie, z uwagi na fakt, ze gminy łączy Czarnorzecko- Strzyżowski Park Krajobrazowy.

Podstawowe informacje o gminach:

Lp.

Gmina

Jednostka administracyjna

Liczba mieszkańców

Powierzchnia           w km2

typ gminy

powiat

1.

Strzyżów


miejsko- wiejski

strzyżowski

20 925

140,23

2.

Wiśniowa


wiejska

strzyżowski

8 305

83,40

3.

Frysztak

wiejska

strzyżowski

10 524

90,51

4.

Wojaszówka

wiejska

krośnieński

9 202

83,40

5.

Korczyna

wiejska

krośnieński

11 031

92,44

6.

Krościenko Wyżne

wiejska

krośnieński

5 532

16,33

RAZEM

65 519

506,20