Drukuj
poniedziałek, 23 stycznia 2023 08:12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023


Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:

Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr I.1: Stworzenie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej promowanej pod marką „Na weekend”


I.1.2 STWORZENIE I DZIAŁALNOŚĆ KLASTRA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WRAZ
Z WYKREOWANIEM MARKI TURYSTYCZNEJ „NA WEEKEND”


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 6 lutego do 28 lutego 2023 r.  O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Więcej…
 
Drukuj
poniedziałek, 23 stycznia 2023 07:21

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023

Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:


Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka


informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocyw ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr III.1 Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w ramach przedsięwzięcia:

III.1.5  WSPARCIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 6 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. (do godziny 15:00). O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Więcej…
 
Ankieta dotycząca działalności Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD i wdrażania LSR w 2022 roku Drukuj

Serdecznie zapraszamy Państwa (mieszkańców gmin: Korczyna, Wiśniowa, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Frysztak, Strzyżów) do wypełnienia ankiety, która dotyczy realizacji LSR i działalności Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD w 2022 roku. Ankieta jest anonimowa. W przypadku otrzymania ankiety z różnych źródeł, prosimy o jej wypełnienie tylko jeden raz. Odpowiadając na

Więcej…
 
Zmiana w załącznikach do Umowy ramowej Drukuj
środa, 21 grudnia 2022 07:55

Informujemy, że dnia 12.12.2022 r. podpisano aneks do załącznika nr 1 (LSR wraz z załącznikami) i nr 2 (Harmonogram naboru wniosków) Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 23 maja 2016 r. Zmiany związane są z chęcią wykorzystania wolnych środków powstałych podczas realizacji poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Więcej…
 
Raport z ewaluacji zewnętrznej Drukuj
piątek, 18 listopada 2022 10:04

Zachęcamy do zapoznania się z ewaluacją realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021. Dokument do pobrania TUTAJ

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 59