Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków z naboru 1/2021 i 2/2021 Drukuj
piątek, 16 lipca 2021 09:01

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 1/2021 i 2/2021, przeprowadzonym przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: TWORZENIE I ROZWÓJ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH I TWORZENIE SIECI W ZAKRESIE USŁUG TURYSTYCZNYCH, zgodnie z zapisami  §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dnia 23.07.2021 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjno- bankietowej DK Sokół w Strzyżowie, ul. Mostowa 2 (II piętro) odbędzie się posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD.

Więcej…
 
Walne Zebranie Członków Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Drukuj
piątek, 18 czerwca 2021 14:02

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że na podstawie §17 Statutu Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania - zwołuje: WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 02.07.2021 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjno-bankietowej Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2  (II piętro).
Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza obrad oraz przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
Więcej…
 
Drukuj
piątek, 04 czerwca 2021 15:26

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021

Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:


Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka


informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr I.1: Stworzenie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej promowanej pod marką „Na weekend”, w ramach przedsięwzięcia:


I.1.3 TWORZENIE SIECI W ZAKRESIE USŁUG TURYSTYCZNYCH


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 21 czerwiec do 05 lipiec 2021 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Więcej…
 
Drukuj
piątek, 04 czerwca 2021 06:02

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:


Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka


informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr I.2 Rozszerzenie i poprawa jakości infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej sprzyjającej rozwojowi turystyki w ramach przedsięwzięcia:


I.2.2 TWORZENIE NOWYCH LUB POSZERZANIE I PODNOSZENIE FUNKCJONALNOŚCI ISTNIEJĄCYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 21 czerwca do 05 lipiec 2021 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Więcej…
 
Ankieta dodatkowe środki 2021-2024 Drukuj

Zapraszamy do wypełnienia ankiety pn. "Jak wykorzystać dodatkowe środki finansowe dla działania LEADER w latach 2021-2024 roku" mającą na celu poznać Państwa opinie na temat sposobu zagospodarowania dodatkowych środków w wysokości ponad 500 tys. euro przyznanych naszej LGD na realizację LSR (poddziałanie 19.2) w latach 2021-2024.

Ankieta dostępna TUTAJ (realizacja ankiety przez serwis Survio.com)

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 52

Kontakt

Reklama

Ankieta dodatkowe środki 2021

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama