Gmina Wiśniowa Drukuj


Gmina Wiśniowa

Powierzchnia: 83 km2;
Ludność: 7,7 tys mieszkańców
Dane teleadresowe

galeria zdjęćPałac w Wiśniowej


Gmina Wiśniowa leży około 40 km na południowy zachód od Rzeszowa – głównego miasta regionu, należy do powiatu strzyżowskiego, jest jedną ze 159 gmin województwa podkarpackiego. Powierzchnia gminy wynosi 8 329 ha. Stanowi to 0,5% powierzchni województwa podkarpackiego i 16,5% powierzchni powiatu strzyżowskiego. Administracyjnie Gmina Wiśniowa podzielona jest na 13 sołectw, liczy 8 489 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 103,8 osób/km.
Gmina Wiśniowa położona jest w środkowo – zachodniej części województwa podkarpackiego w powiecie strzyżowskim. Od północy Gmina Wiśniowa graniczy z Gminą Wielopole Skrzyńskie (powiat ropczycko-sędziszowski), od południowego zachodu z Gminą Wojaszówka (powiat krośnieński), od zachodu sąsiaduje z Gminą Frysztak (powiat strzyżowski), natomiast od strony wschodniej graniczy z Gminą Strzyżów (powiat strzyżowski).Kościół w Niewodnej


Centrum Gminy stanowi wieś Wiśniowa, gdzie mają swą siedzibę władze administracyjne. Wieś ze względu na lokalizację w niej, takich jednostek jak: Urząd Gminy, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Gminna Spółdzielnia „SCh”, Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Wiśniowa, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, AGRO-FRUCT, WITMAR, Przetwórstwo Drewna, MEBLARZ S.C. pełni dla mieszkańców Gminy rolę centrum usługowo-administracyjnego.
Zabytki gminy Wiśniowa


Gmina swym zasięgiem obejmuje 13 sołectw: Jaszczurowa, Jazowa, Kalembina, Kozłówek, Kożuchów, Markuszowa, Niewodna, Oparówka, Pstrągówka, Różanka, Szufnarowa, Tułkowice, Wiśniowa. Trzy dominujące to Różanka, Szufnarowa oraz Wiśniowa, które stanowią 38% całego obszaru Gminy. Ludność zamieszkująca te trzy sołectwa stanowi 45% ogółu ludności Gminy.
Zabytki gminy Wiśniowa


Gmina leży na obszarze dwóch regionów: Pogórza Dynowskiego i Pogórza Strzyżowskiego, które oddziela od siebie linia rzeki Wisłok. Obszar położony na lewym brzegu rzeki należy do Pogórza Strzyżowskiego, natomiast tereny na prawym brzegu zaliczane są do Pogórza Dynowskiego. Większa część obszaru Gminy położona jest w zlewni rzeki Wisłok, którą zasilają potoki Pstrągówka i Szufnarówka oraz inne bezimienne cieki stanowiące dopływy rzeki.

Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa Rzeszów-Jasło. Dobre połączenia zapewnia komunikacja autobusowa na trasie Rzeszów - Krosno, do przejęcia granicznego w Dukli, Rzeszów-Jasło, Rzeszów - Iwonicz, Rzeszów - Wielopole Skrzyńskie - Ropczyce - Dębica, a także linie lokalne.


Galeria zdjęć - Gmina Wiśniowa