Deklaracja członkowska Drukuj

Zachęcamy do wypełnienia i złożenia deklaracji członkowskiej Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD.

Na dzień 1 stycznia 2013 r. w skład Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania wchodzi 83 członków, reprezentujących 3 sektory: publiczny (jednostki samorządu terytorialnego), który stanowi 8%, społeczny (organizacje społeczne) 74%, a także gospodarczy (przedsiębiorcy) 18%.

Członkiem Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD może zostać praktycznie każda osoba fizyczna lub prawna zamieszkująca obszar LGD, czyli jedną z 6 gmin: Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka, Korczyna, Krościenko-Wyżne.

Aby zostać członkiem wystarczy wypełnić i złożyć w Biurze LGD deklarację członkowską. Po zatwierdzeniu jej przez Zarząd LGD można się cieszyć z pełni praw członkowskich. 

Istnieje szereg korzyści płynących z faktu bycia członkiem Stowarzyszenia.

Poprzez uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków, najważniejszym organie LGD, członek LGD może brać udział w podejmowaniu kluczowych dla przyszłości Stowarzyszenia decyzji. Każdy członek LGD może również starać się o włączenie do prac Zarządu, Rady czy Komisji Rewizyjnej. Bycie członkiem Czarnorzecko-Strzyżowskiej to także możliwość uczestniczenia w szkoleniach, spotkaniach i innego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Deklarację pobrać można TUTAJ i TUTAJ