Chór mieszany „ Sokół” Drukuj

Chór mieszany "Sokół" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku powstał w 1987 roku. Liczył 40 osób. Od samego początku prowadzony był przez pana Jana Karpierza. Od marca do grudnia 2002 r. dyrygentem chóru był pan Janusz Strzępek. Od kwietnia 2003 r. chór

prowadzi pani Magdalena Wiśniowska. W swoim repertuarze posiada pieśni religijne, patriotyczne i ludowe. Występuje na gminnych imprezach okolicznościowych, wielu konkursach i przeglądach pieśni choralnych. W I Festiwalu Pieśni Religijnej "Cantate Deo" w 1997 r. w Rzeszowie - nagroda Prezesa ELMET-u z Rzeszowa. W VII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Będzin 2001 otrzymał wyróżnienie. Corocznie prezentuje sie w Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Czudcu, w Przeglądzie Pieśni Wielkanocnych SURREXIT CHRISTUS ALLELUJA w Gogołowie, Pieśni Patriotycznych w Strzyżowie. Jest częstym gościem z koncertami w Bazylice w Pilźnie a w rodzimym Frysztaku od lat współorganizuje Przegląd Kolęd i Pastorałek. W marcu 2009 r. Chór wyróżniono II nagrodą w Przeglądzie Pieśni Pasyjnej w Radymnie.