Zespół Śpiewaczy "Ustrobnianki" Drukuj

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Odrzykoniu. Powstał w 1969 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej. W czasie 25 lat działania odniósł wiele sukcesów, zdobywając pierwsze miejsca, nagrody pieniężne, dyplomy uznania w przeglądach, konkursach i festiwalach. Za duże wyróżnienie Zespół uważa zaproszenie do udziału w Festiwalu w Kazimierzu n/Wisłą.
Zespołem obecnie kieruje pani Helena Lachowska.