Ankieta monitorująca realizację LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Drukuj

Zgodnie z §5 Umowy przyznania pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2014-2020, „Beneficjent ma obowiązek  złożyć na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełniony formularz ankiety monitorującej”. Ankietę należy wypełnić po całkowitym rozliczeniu operacji i złożyć w wersji papierowej w Biurze LGD przy ul.Mostowa 2 w Strzyżowie.


Pobierz:

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD: