Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 23.05.2016 r. Drukuj

23 maja 2016 roku została zawarta Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowa ramowa) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania.

Poniżej znajdą Państwo wersje elektroniczną ww. Umowy oraz jej załączniki (pliki ):

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR z dnia 23.05.2016 r.

Aktualne załączniki do Umowy:

  1. LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 14.07.2020 r.)
  2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (obowiązujący od 25.03.2020 r.)
  3. Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązujące od 31.07.2020 r.)
  4. Regulamin organu decyzyjnego (po zmianach 13.02.2018 r.)
  5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (po zmianach 29.09.2017 r.)
  6. Opisu stanowisk precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników Biura LGD
  7. Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD (po zmianach 17.07.2019 r.)

  8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (po zmianach 29.09.2017 r.)
  9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (po zmianach 29.09.2017 r.)
 

Ankieta

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama