Wiśniowa Frysztak Korczyna Krościenko Wyżne Strzyżów Wojaszówka
Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 23.05.2016 r. Drukuj

23 maja 2016 roku została zawarta Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowa ramowa) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania.

Poniżej znajdą Państwo wersje elektroniczną ww. Umowy oraz jej załączniki (pliki ):

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR z dnia 23.05.2016 r.

Załączniki do Umowy:

LSR wraz z załącznikami (po zmianach 12.10.2016 r.)

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR


Procedury wyboru i oceny operacji
(po zmianach 12.10.2016 r.)

Regulamin organu decyzyjnego

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Opisu stanowisk precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników Biura LGD

Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Multimedia

Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama