Formularze wniosków na poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Drukuj
czwartek, 28 lipca 2016 06:41

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel (*.docx) - otwórz

Dane kontaktowe do Urzędów Marszałkowskich

Wyszukiwarka LGD na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Istotne, wybrane akty normatywne, dotyczące LEADER-a


I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

2) Biznesplan (wersja 4z)

Materiały

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Materiały

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Materiały

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Materiały

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Materiały

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX
Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB


  II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

  1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

  Materiały

  2) Biznesplan (wersja 4z)

  Materiały

  3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

  Materiały

  4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  Materiały

  5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

  Materiały

  6) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

  Materiały

   III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych (Granty)

   1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

   • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
   • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
   • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz
   • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - otwórz
   • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf)- otwórz
   • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (*.xlsx) - otwórz
   • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (*.pdf) - otwórz

   2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

   • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
   • Załącznik nr 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
   • Załącznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
   • Załącznik nr 3 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz

   3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

   • Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz
   • Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
   • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz