Aktualne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie strategii lokalnych kierowanych przez społeczność
Wiśniowa Frysztak Korczyna Krościenko Wyżne Strzyżów Wojaszówka