Drukuj

Umowa o przyznaniu pomocy na poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji TUTAJ

Aneks do Umowy (07.11.2017 r.) TUTAJ

Zmieniony (11.06.2017 r.) załącznik nr 1 do Umowy TUTAJ