Archiwum dokumentów i procedur Drukuj

Archiwum procedur i dokumentów Czarnorzecko- Strzyżowskiej LGD

  1. LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 21.10.2016 r.), LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 23.03.2018 r.) LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 29.06.2018 r.), LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 14.02.2020 r.)
  2. Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązujące od 21.10.2016 r.) Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązujące od 14.12.2017 r.) Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązujące od 09.01.2019 r.)
  3. Regulamin organu decyzyjnego (obowiązujący od 21.10.2016 r.), Regulamin organu decyzyjnego (obowiązujący od 23.03.2018 r.)
  4. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (obowiązujące od 07.07.2016 r.), Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (obowiązujące od 14.12.2017 r.)
  5. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (obowiązujący od 07.07.2016 r.),Harmonogram naborów wniosków (obowiązujący od 23.03.2018 r.), Harmonogram naborów wniosków (obowiązujący od 12.07.2018 r.) Harmonogram naborów wniosków (obowiązujący od 23.07.2019 r.), Harmonogram naborów wniosków (obowiązujący od 25.03.2020 r.)
 

Ankieta WOLNE ŚRODKI 2020

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama