PDF Drukuj

„SIEĆ INFRASTUKTURY REKREACYJNEJ” (SIR) to projekt współpracy realizowany przez 4 partnerów (LGD), finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Partnerzy projektu:

Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania


Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”


 

Okres realizacji projektu:

06.2018 r.- 05.2019 r.

 

Cel projektu:

Poprawa jakości życia, aktywizacja mieszkańców, podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem współpracy oraz rozwój współpracy między podmiotami będącymi LGD poprzez budowę 24 obiektów infrastruktury rekreacyjnej  - siłowni plenerowych na terenie każdej z gmin objętych LSR partnerów projektu współpracy oraz działania promocyjne polegające na: wydaniu broszur, zakupie gadżetów, utworzeniu zakładki na stronie internetowej LGD oraz organizacji 4 imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

O  projekcie:

Projekt SIR pozwolił na stworzenie zintegrowanej sieci siłowni plenerowych oraz zintegrowanej oferty  turystycznej na obszarze południowo - zachodniej części województwa podkarpackiego. W wyniku realizacji projektu wzrosła atrakcyjność obszaru objętego projektem współpracy, a prowadzone działania promocyjne w tym budowa 24 obiektów infrastruktury rekreacyjnej, przyczyniły się do popularyzacji sportu i zdrowego trybu życia wśród lokalnych mieszkańców jak i przyjezdnych turystów.


SIR zakładał realizację trzech zadań: Przygotowanie projektu współpracy, Budowę obiektów małej architektury pełniących funkcje rekreacyjne oraz Promocję zdrowego trybu życia.

 

Przygotowanie projektu współpracy -  polegało na zorganizowaniu spotkania dotyczącego realizacji projektu współpracy. Celem spotkania było zacieśnienie współpracy i partnerstwa 4 lokalnych grup działania, w celu wspólnej realizacji projektu. W ramach zadania omówiono, dopracowano i doprecyzowano wspólnie realizowane zagadnienia w ramach planowanego projektu, tak aby realizacja przebiegała prawidłowo, sprawnie oraz zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Uczestnikami spotkania były osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i realizację projektu współpracy.

 

Budowa obiektów małej architektury pełniących funkcje rekreacyjne

W ramach realizacji projektu zostały wybudowane 24 ogólnodostępne siłownie plenerowe pełniące funkcje rekreacyjne. Siłownie powstały na terenie wszystkich LGD biorących udział w projekcie współpracy (po jednej siłowni plenerowej w każdej gminie członkowskiej).

 

Na terenie partnerów projektu powstała następująca liczba siłowni plenerowych:

Partner projektu SIR

Liczba wybudowanych siłowni plenerowych

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

7

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

6

Czarnorzecka-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

6

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Liwocz”

5

Razem partnerzy projektu SIR

24

 

Zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności wykonawcą siłowni,  odpowiedzialnym za dostawę i montaż urządzeń została firma:

 

 

MAGIC Garden Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 60 A, 88-170 Pakość.

 

 

 

 

Każda z nowo powstałych siłowni plenerowych została wyposażona w odpowiednie elementy/urządzenia potrzebne do wykonywania ćwiczeń, zostały zamontowane tablice informacyjne wraz z instrukcją obsługi oraz ławki i kosze na śmieci.

Powstałe obiekty są ogólnodostępne i niekomercyjne!

Urządzenia, które są dostępne w zewnętrznych siłowniach są zbudowane tak, aby mogły z nich korzystać zarówno osoby niezbyt wysportowane, jak i bardziej zaawansowane.

Ułatwieniem dla osób początkujących są instrukcje opisujące prawidłowy sposób korzystania ze sprzętu.

 

Promocja zdrowego trybu życia

W ramach zadania przewidziano działania promocyjne mające na celu aktywizację mieszkańców obszaru projektu SIR poprzez zwiększenie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia. Promocja zdrowego trybu życia obejmuje 4 akcje promocyjne o różnych zakresach rzeczowych w każdym LGD uczestniczącym w projekcie SIR.

Poniższa tabela prezentuje zakres rzeczowy u każdego z partnerów projektu SIR w ramach powyższego zadania:

Partner projektu SIR

Planowany zakres rzeczowy

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Wydanie publikacji promującej wybudowane siłownie plenerowe oraz zdrowy tryb życia (*więcej..)

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

Zakup gadżetów promujących obszar LGD  oraz zdrowy tryb życia  (** więcej…)

Czarnorzecka-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

Wykonanie podstrony internetowej informującej o udostępnionej infrastrukturze na obszarze LGD oraz promocji zdrowego trybu życia (*** wiecej..)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Liwocz”

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, celem aktywizacji mieszkańców i podnoszenia wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia (**** więcej..)

 

*W ramach realizacji projektu powstaną broszury informujące o nowopowstałej infrastrukturze  na obszarze objętym projektem. Broszury będą dystrybuowane przez  partnerskie LGD, punktach informacji turystycznej czy podczas organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

** W ramach realizacji projektu zostaną zakupione gadżety promujące projekt współpracy i zdrowy styl życia tj. bidony. Bidony będą dystrybuowane w ramach promocji projektu, podczas organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

*** Realizacja zadania zakłada utworzenie podstrony informującej o nowopowstałej infrastrukturze na całym obszarze objętym projektem współpracy, założeniami projektu oraz korzyściami płynącymi z uprawiania sportu.

 

**** Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych ma na celu aktywizację mieszkańców, promocję udostępnionej infrastruktury, podniesienie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia oraz popularyzacji sportu. W ramach zadania zostaną zorganizowane 4 imprezy sportowo-rekreacyjne „Popołudnie ze zdrowiem” z udziałem profesjonalnego trenera, po jednej u każdego z partnerów projektu tj. w miejscowościach:

- Kołaczyce  (powiat jasielski),

- Dukla (powiat krośnieński),

- Wiśniowa (powiat strzyżowski),

- Jodłowa (powiat dębicki).

 

Harmonogram imprez

  • 17.05.2019 r. (piątek), od godz.1700     Jodłowa (gmina Jodłowa)  przy Szkole Podstawowej Nr 1
  • 18.05.2019 r. (sobota), od godz.1300     Wiśniowa (gmina Wiśniowa) przy Zespole Placówek Oświatowych
  • 18.05.2019 r. (sobota), od godz.1700     Kołaczyce (gmina Kołaczyce) przy Orliku
  • 25.05.2019 r. (sobota), od godz.1500     Dukla (gmina Dukla) za Zespołem Szkół i MOSiRem

Plakat promujący imprezę TUTAJ.