Rozpoczynamy proces tworzenia nowej LSR Drukuj

                                

Dnia 6 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznana pomoc wynosi 74 tys. zł. W ramach umowy zobowiązani jesteśmy do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

  • Plan włączenia społeczności - zobacz
  • Harmonogram spotkań - zobacz