Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego SIREDD Drukuj
poniedziałek, 29 sierpnia 2022 13:27

Informujemy, że postępowanie dotyczące „Budowy obiektów małej architektury pełniących funkcje rekreacyjne” tj. 13 placów zabaw w miejscowościach: Strzyżów, Tułkowice, Glinik Średni, Pietrusza Wola, Czarnorzeki, Krościenko Wyżne, Dobrynia, Wolica, Myscowa, Kołaczyce, Toki, Osiek Jasielski, Tarnowiec  (zapytanie ofertowe z dnia 10 sierpnia 2022 r.) zostało zakończone bez wyboru żadnej z ofert.