Posiedzenie Rady w związku z oceną naboru 3/2023 Drukuj
czwartek, 28 grudnia 2023 08:31

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 3/2023, przeprowadzonym przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020, dnia 04.01.2024 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej „DK Sokół” przy ul. Mostowej 2 w Strzyżowie (II piętro) odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Informacja o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszego posiedzenia Rady.
 5. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków nr 3/2023.
 6. Omówienie i ocena wstępna wniosków, w tym ocena zgodności z LSR oraz podjęcie uchwały
  w sprawie przyjęcia „Listy oceny wstępnej”
 7. Omówienie i ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia
 8. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru bądź niewybrania operacji do finansowania
 9. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do przyznania pomocy
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Góra