19.4 Funkcjonowanie LGD Drukuj

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Cel wsparcia: finansowanie działań mających na celu wspieranie kosztów bieżących lokalnych grup działania oraz aktywizację obszarów wiejskich.

Wysokość wsparcia: 477 690,00