Zarząd Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Drukuj

 

Zarząd jest podmiotem zarządzającym LGD. Za prowadzoną przez siebie działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem. Zgodnie ze statutem LGD "Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. Ponadto Zarząd odpowiada za nadzorowanie pracy Biura LGD we wszystkich jego aspektach". Zarząd LGD odpowiada przed Walnym Zebraniem oraz podmiotami udzielającymi współfinansowania lub finansującymi za wszelkie zadania realizowane w ramach PROW oraz poza PROW. Ponadto jest odpowiedzialny za przeprowadzeniem związanego z ich realizacją zatrudnienia oraz stosowanie mechanizmów zapobiegania podwójnemu finansowaniu. Zarząd jest również odpowiedzialny za jakość pracy wykonywanej przez zatrudnianych pracowników.Lp. Imię i nazwisko Funkcja Gmina
1. Jerzy Stanisław Moskwa Prezes Strzyżów
2. Marta Haręzga Zastępca Prezesa Korczyna
3. Urszula Sosin Sekretarz Strzyżów
4. Ewelina Brodowska-Mularz Członek Strzyżów
5. Zofia Strzępek Członek Strzyżów
6. Maria Stanisława Piskadło Członek Strzyżów
7. Małgorzata Twardosz Członek Wiśniowa
8. Aleksander Daszykowski Członek Wojaszówka
9. Łukasz Fąfara
Członek Strzyżów
10. Marek Aftanas
Członek Krościenko Wyżne
 

Ankieta WOLNE ŚRODKI 2020

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama