Zarząd Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Drukuj


Zarząd jest podmiotem zarządzającym LGD. Za prowadzoną przez siebie działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem. Zgodnie ze statutem LGD "Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. Ponadto Zarząd odpowiada za nadzorowanie pracy Biura LGD we wszystkich jego aspektach". Zarząd LGD odpowiada przed Walnym Zebraniem oraz podmiotami udzielającymi współfinansowania lub finansującymi za wszelkie zadania realizowane w ramach PROW oraz poza PROW. Ponadto jest odpowiedzialny za przeprowadzeniem związanego z ich realizacją zatrudnienia oraz stosowanie mechanizmów zapobiegania podwójnemu finansowaniu. Zarząd jest również odpowiedzialny za jakość pracy wykonywanej przez zatrudnianych pracowników.Lp. Imię i nazwisko Funkcja Gmina
1. Marek Śliwiński
Prezes Strzyżów
2. Wojciech Tomkiewicz
Zastępca Prezesa Korczyna
3. Anna Fąfara
Sekretarz Strzyżów
4. Ewelina Brodowska-Mularz Członek Strzyżów
5. Magdalena Wilusz
Członek Strzyżów
6. Maria Piskadło Członek Strzyżów
7. Małgorzata Twardosz Członek Wiśniowa
8. Aleksander Daszykowski Członek Wojaszówka
9. Łukasz Fąfara
Członek Strzyżów
10. Marek Aftanas
Członek Krościenko Wyżne