Komisja Rewizyjna Drukuj


Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.Lp. Imię i nazwisko Funkcja Gmina
1. Anna Różycka Przewodni-
czący
Strzyżów
2. Marta Utnicka Z-ca Przewodni-
czącego
Strzyżów
3. Henryk Haligowski Członek Strzyżów
4. Mariola Józefiak
Członek Strzyżów
5. Władysław Salomon
Członek Wiśniowa